Blog

Okná ako súčasť bezpečnosti

Bezpečnosť a zaistenie bývania patrí k základným pilierom ochrany majetku a spokojného nažívania. Z každej strany sa na nás valia informácie o potrebe výmeny starých dverí za nové, o nutnosti namontovania kvalitnejšieho zámku...
> Čítať viac

Riziká pri dražbe

Aj napriek výhodám dražby spojenej s výhodnejšou cenou nehnuteľnosti sa môžete stretnúť s prekážkami, ktoré Vám získanie nového majetku znepríjemní, takže buďte pripravení, že samotná dražba nemusí prebehnúť vždy podľa predstáv.
> Čítať viac