Blog - Zoznam článkov

Riziká pri dražbe

Headline 1

Aj napriek výhodám dražby spojenej s výhodnejšou cenou a rýchlosťou nadobudnutia nehnuteľnosti sa môžete stretnúť s prekážkami, ktoré Vám získanie nového majetku pekne znepríjemní, takže buďte pripravení, že samotná dražba nemusí prebehnúť vždy celkom podľa predstáv. V konečnom dôsledku však nehrozí, aby ste sa k predmetu kúpy nedostali, pretože súd Vám dá za pravdu, pokiaľ máte právoplatnú dražobnú zmluvu.

Headline 2

Aj napriek výhodám dražby spojenej s výhodnejšou cenou a rýchlosťou nadobudnutia nehnuteľnosti sa môžete stretnúť s prekážkami, ktoré Vám získanie nového majetku pekne znepríjemní, takže buďte pripravení, že samotná dražba nemusí prebehnúť vždy celkom podľa predstáv. V konečnom dôsledku však nehrozí, aby ste sa k predmetu kúpy nedostali, pretože súd Vám dá za pravdu, pokiaľ máte právoplatnú dražobnú zmluvu.

 

 

 

Headline 1

Aj napriek výhodám dražby spojenej s výhodnejšou cenou a rýchlosťou nadobudnutia nehnuteľnosti sa môžete stretnúť s prekážkami, ktoré Vám získanie nového majetku pekne znepríjemní, takže buďte pripravení, že samotná dražba nemusí prebehnúť vždy celkom podľa predstáv. V konečnom dôsledku však nehrozí, aby ste sa k predmetu kúpy nedostali, pretože súd Vám dá za pravdu, pokiaľ máte právoplatnú dražobnú zmluvu.j napriek výhodám dražby spojenej s výhodnejšou cenou a rýchlosťou nadobudnutia nehnuteľnosti sa môžete stretnúť s prekážkami, ktoré Vám získanie nového majetku pekne znepríjemní, takže buďte pripravení, že samotná dražba nemusí prebehnúť vždy celkom podľa predstáv. V konečnom dôsledku však nehrozí, aby ste sa k predmetu kúpy nedostali, pretože súd Vám dá za pravdu, pokiaľ máte právoplatnú dražobnú zmluvu.

 

 

Headline 3

Aj napriek výhodám dražby spojenej s výhodnejšou cenou a rýchlosťou nadobudnutia nehnuteľnosti sa môžete stretnúť s prekážkami, ktoré Vám získanie nového majetku pekne znepríjemní, takže buďte pripravení, že samotná dražba nemusí prebehnúť vždy celkom podľa predstáv. V konečnom dôsledku však nehrozí, aby ste sa k predmetu kúpy nedostali, pretože súd Vám dá za pravdu, pokiaľ máte právoplatnú dražobnú zmluvu.